عکس های زیبا از گرگ ها

» عکس های زیبا از گرگ ها
عکس های زیبا از گرگ ها

تصاویری زیبا از تعدادی گرگ مانند گرگ سفید ، گرگ گوش دراز

عکس گرگ

گرگ نر

گرگ

گرگ سفید

گرگ برفی

گرگ مادهموضوع : عکس حیوانات
۲۰ بهمن ۹۰

گالری تصاویر » عکس های زیبا از گرگ ها

آذری اوغولان گفته :

یاشاسین آذربایجان
یاشاسین بوز قوردوموز

تورک قیزی گفته :

یاشاسین اذربایجان یاشاسین تورک میلتی ساغول سنی

gorgdokhtar گفته :

خیلی خوشم امد از عکساتون.من عاشق گرگ سفیدم.

جواب به GorgDokhtar گفته :

ببینم وقتی رو به روت در اومد
بازم از این حرفا می زنی ؟

ارسال نظر